Openstack

Multi Node OpenStack Kurulumu

Merhaba,

Multi Node OpenStack Kurulumu isimli bu yazımda sizlere Openstack’in farklı bir dağıtımı olan PackStack’in birden fazla node üzerine kurulumunu anlatacağım.

Ben daha önce Openstack ile ilgili çeşitli bilgiler vermiştim. Tabi o süreden bu zamana kadar versiyon farklılığı oldu ancak hem mimari hemde servisler anlamında büyük major bir değişiklik olmadı. Daha önce yazmış olduğum openstack makale serisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

OpenStack Nedir? Servisleri Nelerdir? – Bölüm 1

OpenStack Mimarisi ve Gereksinimleri – Bölüm 2

OpenStack Sunucularının Hazırlanması – Bölüm 3

OpenStack Identity Service – Bölüm 4

OpenStack Identity Service – Bölüm 5

OpenStack Image Service Kurulumu – Bölüm 6

OpenStack Compute Node Kurulumu – Bölüm 7

OpenStack Networking Kurulumu – Bölüm 8

OpenStack Dashboard Kurulumu – Bölüm 9

OpenStack eğitimleri ile ilgili aşağıdaki link’i inceleyebilirsiniz.

OpenStack Eğitimi

Ben bu yazımda OpenStack kuracağım ama OpenStack’i kurarken PackStack’i kullanacağım. PackStack’i isterseniz tek node üzerine kurabilir isterseniz de benim bu makalemde anlatacağım gibi birden fazla node üzerine kurabilirsiniz.

Multi Node OpenStack Kurulumu

Kuruluma bşalamadan önce altyapım hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bu kurulumu test ortamında yapabilirsiniz ancak production ortamına bir kurulum yapmak istiyorsanız yukarıda belirtmiş olduğum linkten best practices’e göre kurulum yapmanız gerekiyor. Öncelikle kurulum sırasında aşağıdaki ISO dosyasını kullanacağımı belirtmek isterim.

CentOS-7-x86_64-DVD-1908

Ben kurulum yapmadan önce aşağıdaki konfigurasyonda makinalarımı hazırlıyorum. Ben burada VMware Workstation kullanıyorum ve VMware Workstation üzerinde 4 adet virtual machine oluşturuyorum. Bu virtual machine’lerin özellikleri aşağıdaki gibidir. Kurulum esnasında, 4 adet sunucu kullanacağım. Bu sunucular’ın hostname isimleri aşağıdaki gibi olacaktır.

  • controller.vclass.local
  • compute.vclass.local
  • compute2.vclass.local
  • neutron.vclass.local

Ben Multinode OpenStack kurulumu yaparken, 2 tane Compute sunucusu kullanacağım. Bu sunucularda kullanacağım donanım özellikleri ise aşağıdaki gibidir.

4vCPU

8GB Memory

1 adet NAT Network

30GB Disk

Tüm sunuculara Centos minimal ile kuruyorum. Sunucuları kurarken mutlaka hostname ve geçerli bir IP adresi belirtmeniz gerekiyor. Ayrıca buraya belirteceğiniz IP’lerin internete erişmesi gerekiyor. Çünkü repo paketlerini internetten indireceğiz.

Centos’ların kurulumunu tamamladıktan sonra kurulumda kullandığınız IP’lerin DNS üzerinde tanımlarını yapmanız gerekiyor.

Controller: 192.168.92.128

Compute: 192.168.92.130

Compute2: 192.168.92.131

Neutron: 192.168.92.129

Artık kuruluma başlayabiliriz. Tüm Centos sunucularımıza login oluyoruz ve hosts dosyasına aşağıdaki kayıtları ekliyoruz.

[php] [root@controller ~]# vi /etc/hosts

192.168.92.128 controller.vclass.local controller
192.168.92.129 neutron.vclass.local neutron
192.168.92.130 compute.vclass.local compute
192.168.92.131 compute2.vclass.local compute2

:wq!

[/php]

Tüm node’larda aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz. Centos paketlerini update’ini sağlıyoruz.

[php]

yum update -y ; reboot

[/php]

Openstack NetworkManager’i desteklemediği için ve SELinux’u desteklemediği için bunları disable etmemiz gerekiyor.

[php]

systemctl stop firewalld ; systemctl stop NetworkManager

disable firewalld ; systemctl disable NetworkManager

setenforce 0 ; sed -i ‘s/=enforcing/=disabled/g’ /etc/selinux/config

reboot

[/php]

Yukarıdaki komutları tüm node’larda çalıştırıyoruz ve reboot komutu ile sunucuları reboot ediyoruz.

Bu işlemi yaptıktan sonra controller sunucumuza login oluyoruz ve aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz. Bu aşamadan itibaren artık yapacağımız tüm işlemleri controller üzerinden gerçekleşeceğiniz belirtmek isterim.

[php]

ssh-keygen

[/php]

Yukarıdaki komutu çalıştırıyoruz ve karşımıza çıkan sorularda herhangi bir şifre yazmıyoruz. Sadece Enter’a basmanız yeterli olacaktır.

[php] [root@controller ~]# ssh-copy-id [email protected]

[root@controller ~]# ssh-copy-id [email protected]

[root@controller ~]# ssh-copy-id [email protected]

[root@controller ~]# ssh-copy-id [email protected]

[/php]

Yukarıdaki komutu çalıştırarak SSH key’ini tüm node’lara kopyalıyoruz. Ssh şifresini girme gereksinimi ortadan kaldırıyoruz. Yani controller ve diğer node’lara erişirken ssh şifresi girmeyeceğiz.

[php] [root@controller ~]# yum install centos-release-openstack-rocky -y
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.radoreservers.com
* extras: mirror.natro.com
* updates: mirror.natro.com
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package centos-release-openstack-rocky.noarch 0:1-1.el7.centos will be installed
–> Processing Dependency: centos-release-qemu-ev for package: centos-release-openstack-rocky-1-1.el7.centos.noarch
–> Processing Dependency: centos-release-ceph-luminous for package: centos-release-openstack-rocky-1-1.el7.centos.noarch
–> Running transaction check
—> Package centos-release-ceph-luminous.noarch 0:1.1-2.el7.centos will be installed
–> Processing Dependency: centos-release-storage-common for package: centos-release-ceph-luminous-1.1-2.el7.centos.noarch
—> Package centos-release-qemu-ev.noarch 0:1.0-4.el7.centos will be installed
–> Processing Dependency: centos-release-virt-common for package: centos-release-qemu-ev-1.0-4.el7.centos.noarch
–> Running transaction check
—> Package centos-release-storage-common.noarch 0:2-2.el7.centos will be installed
—> Package centos-release-virt-common.noarch 0:1-1.el7.centos will be installed
–> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=========================================================================================================================================
Package Arch Version Repository Size
=========================================================================================================================================
Installing:
centos-release-openstack-rocky noarch 1-1.el7.centos extras 5.2 k
Installing for dependencies:
centos-release-ceph-luminous noarch 1.1-2.el7.centos extras 4.4 k
centos-release-qemu-ev noarch 1.0-4.el7.centos extras 11 k
centos-release-storage-common noarch 2-2.el7.centos extras 5.1 k
centos-release-virt-common noarch 1-1.el7.centos extras 4.5 k

Transaction Summary
=========================================================================================================================================
Install 1 Package (+4 Dependent packages)

Total download size: 30 k
Installed size: 24 k
Downloading packages:
(1/5): centos-release-ceph-luminous-1.1-2.el7.centos.noarch.rpm | 4.4 kB 00:00:00
(2/5): centos-release-qemu-ev-1.0-4.el7.centos.noarch.rpm | 11 kB 00:00:00
(3/5): centos-release-storage-common-2-2.el7.centos.noarch.rpm | 5.1 kB 00:00:00
(4/5): centos-release-openstack-rocky-1-1.el7.centos.noarch.rpm | 5.2 kB 00:00:00
(5/5): centos-release-virt-common-1-1.el7.centos.noarch.rpm | 4.5 kB 00:00:00
—————————————————————————————————————————————–
Total 201 kB/s | 30 kB 00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Installing : centos-release-storage-common-2-2.el7.centos.noarch 1/5
Installing : centos-release-ceph-luminous-1.1-2.el7.centos.noarch 2/5
Installing : centos-release-virt-common-1-1.el7.centos.noarch 3/5
Installing : centos-release-qemu-ev-1.0-4.el7.centos.noarch 4/5
Installing : centos-release-openstack-rocky-1-1.el7.centos.noarch 5/5
Verifying : centos-release-qemu-ev-1.0-4.el7.centos.noarch 1/5
Verifying : centos-release-ceph-luminous-1.1-2.el7.centos.noarch 2/5
Verifying : centos-release-openstack-rocky-1-1.el7.centos.noarch 3/5
Verifying : centos-release-virt-common-1-1.el7.centos.noarch 4/5
Verifying : centos-release-storage-common-2-2.el7.centos.noarch 5/5

Installed:
centos-release-openstack-rocky.noarch 0:1-1.el7.centos

Dependency Installed:
centos-release-ceph-luminous.noarch 0:1.1-2.el7.centos centos-release-qemu-ev.noarch 0:1.0-4.el7.centos
centos-release-storage-common.noarch 0:2-2.el7.centos centos-release-virt-common.noarch 0:1-1.el7.centos

Complete!
[root@controller ~]# yum update -y

[/php]

yum install centos-release-openstack-rocky -y komutunu çalıştırıyoruz yukarıdaki gibi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra yum update -y komutunu çalıştırıyoruz.

Komutları başarılı bir şekilde çalıştırdıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

[php] [root@controller ~]# yum install openstack-packstack -y

[/php]

Kurulum tamamlandıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

[php] [root@controller ~]# packstack –gen-answer-file=/root/rocky-answer.txt

[/php]

Bu komut ile birlikte packstack kurulumunu başlatmak için bir rocky-answer.txt dosyasını oluşturuyoruz. Bunu oluşturduktan sonra düzenleme işlemini yapacağız.

[php] [root@controller ~]# mv rocky-answer.txt rocky-answer-test.txt

[/php]

İlk olarak yukarıdaki komutu çalıştırıyoruz ve var olan rocky-answer.txt dosyasının ismini rocky-answer-test.txt olarak değiştiriyoruz.

[php]

vi rocky-answer.txt

[/php]

Daha sonra yukarıdaki komut ile yeni bir rocky-answer.txt dosyası oluşturuyor ve içerisine aşağıdakileri kopyalıyoruz.

[php] [general] CONFIG_SSH_KEY=/root/.ssh/id_rsa.pub
CONFIG_DEFAULT_PASSWORD=
CONFIG_SERVICE_WORKERS=%{::processorcount}
CONFIG_MARIADB_INSTALL=y
CONFIG_GLANCE_INSTALL=y
CONFIG_CINDER_INSTALL=y
CONFIG_MANILA_INSTALL=y
CONFIG_NOVA_INSTALL=y
CONFIG_NEUTRON_INSTALL=y
CONFIG_HORIZON_INSTALL=y
CONFIG_SWIFT_INSTALL=y
CONFIG_CEILOMETER_INSTALL=y
CONFIG_AODH_INSTALL=y
CONFIG_PANKO_INSTALL=y
CONFIG_SAHARA_INSTALL=y
CONFIG_HEAT_INSTALL=y
CONFIG_MAGNUM_INSTALL=y
CONFIG_TROVE_INSTALL=y
CONFIG_IRONIC_INSTALL=y
CONFIG_CLIENT_INSTALL=y
CONFIG_NTP_SERVERS=0.centos.pool.ntp.org
EXCLUDE_SERVERS=
CONFIG_DEBUG_MODE=n
CONFIG_CONTROLLER_HOST=192.168.92.128
CONFIG_COMPUTE_HOSTS=192.168.92.130,192.168.92.131
CONFIG_NETWORK_HOSTS=192.168.92.129
CONFIG_VMWARE_BACKEND=n
CONFIG_UNSUPPORTED=n
CONFIG_USE_SUBNETS=n
CONFIG_VCENTER_HOST=
CONFIG_VCENTER_USER=
CONFIG_VCENTER_PASSWORD=
CONFIG_VCENTER_CLUSTER_NAMES=
CONFIG_STORAGE_HOST=192.168.92.128
CONFIG_SAHARA_HOST=192.168.92.128
CONFIG_REPO=
CONFIG_ENABLE_RDO_TESTING=n
CONFIG_RH_USER=
CONFIG_SATELLITE_URL=
CONFIG_RH_SAT6_SERVER=
CONFIG_RH_PW=
CONFIG_RH_OPTIONAL=y
CONFIG_RH_PROXY=
CONFIG_RH_SAT6_ORG=
CONFIG_RH_SAT6_KEY=
CONFIG_RH_PROXY_PORT=
CONFIG_RH_PROXY_USER=
CONFIG_RH_PROXY_PW=
CONFIG_SATELLITE_USER=
CONFIG_SATELLITE_PW=
CONFIG_SATELLITE_AKEY=
CONFIG_SATELLITE_CACERT=
CONFIG_SATELLITE_PROFILE=
CONFIG_SATELLITE_FLAGS=
CONFIG_SATELLITE_PROXY=
CONFIG_SATELLITE_PROXY_USER=
CONFIG_SATELLITE_PROXY_PW=
CONFIG_SSL_CACERT_FILE=/etc/pki/tls/certs/selfcert.crt
CONFIG_SSL_CACERT_KEY_FILE=/etc/pki/tls/private/selfkey.key
CONFIG_SSL_CERT_DIR=~/packstackca/
CONFIG_SSL_CACERT_SELFSIGN=y
CONFIG_SSL_CERT_SUBJECT_C=–
CONFIG_SSL_CERT_SUBJECT_ST=State
CONFIG_SSL_CERT_SUBJECT_L=City
CONFIG_SSL_CERT_SUBJECT_O=openstack
CONFIG_SSL_CERT_SUBJECT_OU=packstack
CONFIG_SSL_CERT_SUBJECT_CN=controller
CONFIG_SSL_CERT_SUBJECT_MAIL=admin@controller
CONFIG_AMQP_BACKEND=rabbitmq
CONFIG_AMQP_HOST=192.168.92.128
CONFIG_AMQP_ENABLE_SSL=n
CONFIG_AMQP_ENABLE_AUTH=n
CONFIG_AMQP_NSS_CERTDB_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_AMQP_AUTH_USER=amqp_user
CONFIG_AMQP_AUTH_PASSWORD=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_MARIADB_HOST=192.168.92.128
CONFIG_MARIADB_USER=root
CONFIG_MARIADB_PW=3baa8d57883a41a6
CONFIG_KEYSTONE_DB_PW=ae8a08c7089c45fc
CONFIG_KEYSTONE_FERNET_TOKEN_ROTATE_ENABLE=True
CONFIG_KEYSTONE_REGION=RegionOne
CONFIG_KEYSTONE_ADMIN_TOKEN=75b02bb562e4460cbdba0b6c034f0bc9
CONFIG_KEYSTONE_ADMIN_EMAIL=root@localhost
CONFIG_KEYSTONE_ADMIN_USERNAME=admin
CONFIG_KEYSTONE_ADMIN_PW=Openstack123
CONFIG_KEYSTONE_DEMO_PW=cefbaf12f6fd4a37
CONFIG_KEYSTONE_API_VERSION=v3
CONFIG_KEYSTONE_TOKEN_FORMAT=FERNET
CONFIG_KEYSTONE_IDENTITY_BACKEND=sql
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_URL=ldap://192.168.92.128
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_DN=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_PASSWORD=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_SUFFIX=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_QUERY_SCOPE=one
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_PAGE_SIZE=-1
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_SUBTREE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_FILTER=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_OBJECTCLASS=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_ID_ATTRIBUTE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_NAME_ATTRIBUTE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_MAIL_ATTRIBUTE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_ENABLED_ATTRIBUTE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_ENABLED_MASK=-1
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_ENABLED_DEFAULT=TRUE
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_ENABLED_INVERT=n
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_ATTRIBUTE_IGNORE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_DEFAULT_PROJECT_ID_ATTRIBUTE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_ALLOW_CREATE=n
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_ALLOW_UPDATE=n
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_ALLOW_DELETE=n
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_PASS_ATTRIBUTE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_ENABLED_EMULATION_DN=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USER_ADDITIONAL_ATTRIBUTE_MAPPING=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_GROUP_SUBTREE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_GROUP_FILTER=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_GROUP_OBJECTCLASS=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_GROUP_ID_ATTRIBUTE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_GROUP_NAME_ATTRIBUTE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_GROUP_MEMBER_ATTRIBUTE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_GROUP_DESC_ATTRIBUTE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_GROUP_ATTRIBUTE_IGNORE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_GROUP_ALLOW_CREATE=n
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_GROUP_ALLOW_UPDATE=n
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_GROUP_ALLOW_DELETE=n
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_GROUP_ADDITIONAL_ATTRIBUTE_MAPPING=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_USE_TLS=n
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_TLS_CACERTDIR=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_TLS_CACERTFILE=
CONFIG_KEYSTONE_LDAP_TLS_REQ_CERT=demand
CONFIG_GLANCE_DB_PW=7a49cc9d8182431b
CONFIG_GLANCE_KS_PW=301e8592c47941bd
CONFIG_GLANCE_BACKEND=file
CONFIG_CINDER_DB_PW=f57524a9eadc4261
CONFIG_CINDER_DB_PURGE_ENABLE=True
CONFIG_CINDER_KS_PW=4f6ffaca09ed4426
CONFIG_CINDER_BACKEND=lvm
CONFIG_CINDER_VOLUMES_CREATE=y
CONFIG_CINDER_VOLUME_NAME=cinder-volumes
CONFIG_CINDER_VOLUMES_SIZE=20G
CONFIG_CINDER_GLUSTER_MOUNTS=
CONFIG_CINDER_NFS_MOUNTS=
CONFIG_CINDER_NETAPP_LOGIN=
CONFIG_CINDER_NETAPP_PASSWORD=
CONFIG_CINDER_NETAPP_HOSTNAME=
CONFIG_CINDER_NETAPP_SERVER_PORT=80
CONFIG_CINDER_NETAPP_STORAGE_FAMILY=ontap_cluster
CONFIG_CINDER_NETAPP_TRANSPORT_TYPE=http
CONFIG_CINDER_NETAPP_STORAGE_PROTOCOL=nfs
CONFIG_CINDER_NETAPP_SIZE_MULTIPLIER=1.0
CONFIG_CINDER_NETAPP_EXPIRY_THRES_MINUTES=720
CONFIG_CINDER_NETAPP_THRES_AVL_SIZE_PERC_START=20
CONFIG_CINDER_NETAPP_THRES_AVL_SIZE_PERC_STOP=60
CONFIG_CINDER_NETAPP_NFS_SHARES=
CONFIG_CINDER_NETAPP_NFS_SHARES_CONFIG=/etc/cinder/shares.conf
CONFIG_CINDER_NETAPP_VOLUME_LIST=
CONFIG_CINDER_NETAPP_VFILER=
CONFIG_CINDER_NETAPP_PARTNER_BACKEND_NAME=
CONFIG_CINDER_NETAPP_VSERVER=
CONFIG_CINDER_NETAPP_CONTROLLER_IPS=
CONFIG_CINDER_NETAPP_SA_PASSWORD=
CONFIG_CINDER_NETAPP_ESERIES_HOST_TYPE=linux_dm_mp
CONFIG_CINDER_NETAPP_WEBSERVICE_PATH=/devmgr/v2
CONFIG_CINDER_NETAPP_STORAGE_POOLS=
CONFIG_CINDER_SOLIDFIRE_LOGIN=
CONFIG_CINDER_SOLIDFIRE_PASSWORD=
CONFIG_CINDER_SOLIDFIRE_HOSTNAME=
CONFIG_IRONIC_DB_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_IRONIC_KS_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_NOVA_DB_PURGE_ENABLE=True
CONFIG_NOVA_DB_PW=8b33c7bc1f8f4116
CONFIG_NOVA_KS_PW=cd01ddbbc6734ab1
CONFIG_NOVA_MANAGE_FLAVORS=y
CONFIG_NOVA_SCHED_CPU_ALLOC_RATIO=16.0
CONFIG_NOVA_SCHED_RAM_ALLOC_RATIO=1.5
CONFIG_NOVA_COMPUTE_MIGRATE_PROTOCOL=ssh
CONFIG_VNC_SSL_CERT=
CONFIG_VNC_SSL_KEY=
CONFIG_NOVA_PCI_ALIAS=
CONFIG_NOVA_PCI_PASSTHROUGH_WHITELIST=
CONFIG_NOVA_LIBVIRT_VIRT_TYPE=%{::default_hypervisor}
CONFIG_NEUTRON_KS_PW=938cf41c26e94434
CONFIG_NEUTRON_DB_PW=6ab6d722b1484688
CONFIG_NEUTRON_L3_EXT_BRIDGE=br-ex
CONFIG_NEUTRON_METADATA_PW=cb967300494e4cd4
CONFIG_LBAAS_INSTALL=y
CONFIG_NEUTRON_METERING_AGENT_INSTALL=y
CONFIG_NEUTRON_FWAAS=y
CONFIG_NEUTRON_VPNAAS=y
CONFIG_NEUTRON_ML2_TYPE_DRIVERS=vxlan,flat
CONFIG_NEUTRON_ML2_TENANT_NETWORK_TYPES=vxlan
CONFIG_NEUTRON_ML2_MECHANISM_DRIVERS=openvswitch
CONFIG_NEUTRON_ML2_FLAT_NETWORKS=*
CONFIG_NEUTRON_ML2_VLAN_RANGES=
CONFIG_NEUTRON_ML2_TUNNEL_ID_RANGES=
CONFIG_NEUTRON_ML2_VXLAN_GROUP=
CONFIG_NEUTRON_ML2_VNI_RANGES=10:100
CONFIG_NEUTRON_L2_AGENT=openvswitch
CONFIG_NEUTRON_ML2_SRIOV_INTERFACE_MAPPINGS=
CONFIG_NEUTRON_LB_INTERFACE_MAPPINGS=
CONFIG_NEUTRON_OVS_BRIDGE_MAPPINGS=extnet:br-ex
CONFIG_NEUTRON_OVS_BRIDGE_IFACES=br-ex:eth0
CONFIG_NEUTRON_OVS_BRIDGES_COMPUTE=
CONFIG_NEUTRON_OVS_EXTERNAL_PHYSNET=extnet
CONFIG_NEUTRON_OVS_TUNNEL_IF=
CONFIG_NEUTRON_OVS_TUNNEL_SUBNETS=
CONFIG_NEUTRON_OVS_VXLAN_UDP_PORT=4789
CONFIG_NEUTRON_OVN_BRIDGE_MAPPINGS=extnet:br-ex
CONFIG_NEUTRON_OVN_BRIDGE_IFACES=
CONFIG_NEUTRON_OVN_BRIDGES_COMPUTE=
CONFIG_NEUTRON_OVN_EXTERNAL_PHYSNET=extnet
CONFIG_NEUTRON_OVN_TUNNEL_IF=
CONFIG_NEUTRON_OVN_TUNNEL_SUBNETS=
CONFIG_MANILA_DB_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_MANILA_KS_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_MANILA_BACKEND=generic
CONFIG_MANILA_NETAPP_DRV_HANDLES_SHARE_SERVERS=false
CONFIG_MANILA_NETAPP_TRANSPORT_TYPE=https
CONFIG_MANILA_NETAPP_LOGIN=admin
CONFIG_MANILA_NETAPP_PASSWORD=
CONFIG_MANILA_NETAPP_SERVER_HOSTNAME=
CONFIG_MANILA_NETAPP_STORAGE_FAMILY=ontap_cluster
CONFIG_MANILA_NETAPP_SERVER_PORT=443
CONFIG_MANILA_NETAPP_AGGREGATE_NAME_SEARCH_PATTERN=(.*)
CONFIG_MANILA_NETAPP_ROOT_VOLUME_AGGREGATE=
CONFIG_MANILA_NETAPP_ROOT_VOLUME_NAME=root
CONFIG_MANILA_NETAPP_VSERVER=
CONFIG_MANILA_GENERIC_DRV_HANDLES_SHARE_SERVERS=true
CONFIG_MANILA_GENERIC_VOLUME_NAME_TEMPLATE=manila-share-%s
CONFIG_MANILA_GENERIC_SHARE_MOUNT_PATH=/shares
CONFIG_MANILA_SERVICE_IMAGE_LOCATION=https://www.dropbox.com/s/vi5oeh10q1qkckh/ubuntu_1204_nfs_cifs.qcow2
CONFIG_MANILA_SERVICE_INSTANCE_USER=ubuntu
CONFIG_MANILA_SERVICE_INSTANCE_PASSWORD=ubuntu
CONFIG_MANILA_NETWORK_TYPE=neutron
CONFIG_MANILA_NETWORK_STANDALONE_GATEWAY=
CONFIG_MANILA_NETWORK_STANDALONE_NETMASK=
CONFIG_MANILA_NETWORK_STANDALONE_SEG_ID=
CONFIG_MANILA_NETWORK_STANDALONE_IP_RANGE=
CONFIG_MANILA_NETWORK_STANDALONE_IP_VERSION=4
CONFIG_MANILA_GLUSTERFS_SERVERS=
CONFIG_MANILA_GLUSTERFS_NATIVE_PATH_TO_PRIVATE_KEY=
CONFIG_MANILA_GLUSTERFS_VOLUME_PATTERN=
CONFIG_MANILA_GLUSTERFS_TARGET=
CONFIG_MANILA_GLUSTERFS_MOUNT_POINT_BASE=
CONFIG_MANILA_GLUSTERFS_NFS_SERVER_TYPE=gluster
CONFIG_MANILA_GLUSTERFS_PATH_TO_PRIVATE_KEY=
CONFIG_MANILA_GLUSTERFS_GANESHA_SERVER_IP=
CONFIG_HORIZON_SSL=n
CONFIG_HORIZON_SECRET_KEY=1830ea80b02b4cff9da81aeb3f7bffd2
CONFIG_HORIZON_SSL_CERT=
CONFIG_HORIZON_SSL_KEY=
CONFIG_HORIZON_SSL_CACERT=
CONFIG_SWIFT_KS_PW=700856a8943e4875
CONFIG_SWIFT_STORAGES=
CONFIG_SWIFT_STORAGE_ZONES=1
CONFIG_SWIFT_STORAGE_REPLICAS=1
CONFIG_SWIFT_STORAGE_FSTYPE=ext4
CONFIG_SWIFT_HASH=032978e0c24d436f
CONFIG_SWIFT_STORAGE_SIZE=2G
CONFIG_HEAT_DB_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_HEAT_AUTH_ENC_KEY=8f17d156a1974dbc
CONFIG_HEAT_KS_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_HEAT_CFN_INSTALL=y
CONFIG_HEAT_DOMAIN=heat
CONFIG_HEAT_DOMAIN_ADMIN=heat_admin
CONFIG_HEAT_DOMAIN_PASSWORD=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_PROVISION_DEMO=n
CONFIG_PROVISION_TEMPEST=n
CONFIG_PROVISION_DEMO_FLOATRANGE=172.24.4.0/24
CONFIG_PROVISION_DEMO_ALLOCATION_POOLS=[] CONFIG_PROVISION_IMAGE_NAME=cirros
CONFIG_PROVISION_IMAGE_URL=http://download.cirros-cloud.net/0.3.5/cirros-0.3.5-x86_64-disk.img
CONFIG_PROVISION_IMAGE_FORMAT=qcow2
CONFIG_PROVISION_IMAGE_PROPERTIES=
CONFIG_PROVISION_IMAGE_SSH_USER=cirros
CONFIG_PROVISION_UEC_IMAGE_NAME=cirros-uec
CONFIG_PROVISION_UEC_IMAGE_KERNEL_URL=http://download.cirros-cloud.net/0.3.5/cirros-0.3.5-x86_64-kernel
CONFIG_PROVISION_UEC_IMAGE_RAMDISK_URL=http://download.cirros-cloud.net/0.3.5/cirros-0.3.5-x86_64-initramfs
CONFIG_PROVISION_UEC_IMAGE_DISK_URL=http://download.cirros-cloud.net/0.3.5/cirros-0.3.5-x86_64-disk.img
CONFIG_TEMPEST_HOST=
CONFIG_PROVISION_TEMPEST_USER=
CONFIG_PROVISION_TEMPEST_USER_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_PROVISION_TEMPEST_FLOATRANGE=172.24.4.0/24
CONFIG_PROVISION_TEMPEST_FLAVOR_NAME=m1.nano
CONFIG_PROVISION_TEMPEST_FLAVOR_DISK=0
CONFIG_PROVISION_TEMPEST_FLAVOR_RAM=128
CONFIG_PROVISION_TEMPEST_FLAVOR_VCPUS=1
CONFIG_PROVISION_TEMPEST_FLAVOR_ALT_NAME=m1.micro
CONFIG_PROVISION_TEMPEST_FLAVOR_ALT_DISK=0
CONFIG_PROVISION_TEMPEST_FLAVOR_ALT_RAM=128
CONFIG_PROVISION_TEMPEST_FLAVOR_ALT_VCPUS=1
CONFIG_RUN_TEMPEST=n
CONFIG_RUN_TEMPEST_TESTS=smoke
CONFIG_PROVISION_OVS_BRIDGE=y
CONFIG_GNOCCHI_DB_PW=01d2b4d5d4ea4aa3
CONFIG_GNOCCHI_KS_PW=f929f974aada4cce
CONFIG_CEILOMETER_SECRET=a000991028b34516
CONFIG_CEILOMETER_KS_PW=07d5e07020744e47
CONFIG_CEILOMETER_SERVICE_NAME=httpd
CONFIG_CEILOMETER_COORDINATION_BACKEND=redis
CONFIG_ENABLE_CEILOMETER_MIDDLEWARE=n
CONFIG_REDIS_HOST=192.168.92.128
CONFIG_REDIS_PORT=6379
CONFIG_AODH_KS_PW=90dcc8881ac24f09
CONFIG_AODH_DB_PW=1d91af23fae34a68
CONFIG_PANKO_DB_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_PANKO_KS_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_TROVE_DB_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_TROVE_KS_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_TROVE_NOVA_USER=trove
CONFIG_TROVE_NOVA_TENANT=services
CONFIG_TROVE_NOVA_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_SAHARA_DB_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_SAHARA_KS_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_MAGNUM_DB_PW=PW_PLACEHOLDER
CONFIG_MAGNUM_KS_PW=PW_PLACEHOLDER

[/php]

Yukarıdaki dosyasyı :wq! komutu ile kayıt ediyoruz. Burada Openstack’a login şifresini Openstack123 olarak belirttim. Kurulum tamamlandıktan sonra bu şifre ile login olacağız.

Tüm işlemleri tamamladıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

[php]

packstack –answer-file=/root/rocky-answer.txt

[/php]

Kurulum ortalama 1 saate yakın sürecektir. Bu işlem eğer başarılı bir şekilde sonuçlanırsa yukarıdaki gibi bir ekran ile karşılaşırsınız.

Burada aşağıdaki gibi bir hata alabilirsiniz.

ERROR : Error appeared during Puppet run: 192.168.92.128_controller.pp
Error: Execution of ‘/usr/bin/mysql –defaults-extra-file=/root/.my.cnf –database=mysql -e CREATE USER ‘gnocchi’@’%’ IDENTIFIED BY PASSWORD ‘*368D2D7C7A7898486E271698C46B5276C708BAB7” returned 1: ERROR 1396 (HY000) at line 1: Operation CREATE USER failed for ‘gnocchi’@’%’

Bu hatayı aldığınızda aşağıdaki komutu çalıştırabilir ve ardından kurulumu yeniden başlatabilirsiniz.

[php] [root@controller ~]# yum  remove “*mariadb*”
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
[root@controller ~]# rm -rf /var/lib/mysql
[root@controller ~]# rm -rf /root/.my.cnf

[/php]

Tüm işlemler başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra aşağıdaki adresten bağlantı sağlıyoruz.

https://192.168.92.128/dashboard

Multi Node OpenStack Kurulumu
Multi Node OpenStack Kurulumu

Openstack kurulumunu başarılı bir şekilde tamamladık. Bu aşamadan sonra artık OpenStack’i kullanmaya başlayabiliriz.

Umarım faydalı olmuştur.

İyi çalışmalar.

5 2 votes
Makaleyi Oylamayı Unutmayın !

Tayfun DEĞER

Bu yazı blog üzerinde Tayfun DEĞER tarafından paylaşılmıştır. 2009 yılında açılan blog kısa zaman içerisinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştur. Tayfun DEĞER danışmanlık ve eğitimler vermektedir. vExpert 2013-2019, VCP4/5/6, VCP5-DT, VCP-Cloud ve MCSE sertifikalarına sahiptir.Twitter 'dan @tayfundeger veya RSS ile sitedeki değişiklikleri takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest

4 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ali
ali

Çok güzel anlatım olmuş hocam teşekkürler.

Selçuk
Selçuk

Merhabalar. Bir kaç konuda size danışmak istiyorum, mail adresimi görebiliyorsunuz sanırım. bana ulaşmanız mümkün müdür acaba ? Şimdiden teşekkürler.

Başa dön tuşu
4
0
Görüşlerini belirtmek ister misin?x