Openstack

OpenStack Identity Service – Bölüm 5

Merhaba,

İlk olarak servislerimizi oluşturmaya başlıyoruz.


root@controller:/home/tayfun# export OS_TOKEN=35fe59312d1e2c988118
root@controller:/home/tayfun# export OS_URL=http://controller:35357/v2.0
root@controller:/home/tayfun# openstack service create \
>   --name keystone --description "OpenStack Identity" identity
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description | OpenStack Identity               |
| enabled     | True                             |
| id          | 95e2e4328c8546e5a8af5e705c1302b1 |
| name        | keystone                         |
| type        | identity                         |
+-------------+----------------------------------+

API oluşturmak için aşağıdkai komutu kullanıyoruz.


root@controller:/home/tayfun# openstack endpoint create \
>   --publicurl http://controller:5000/v2.0 \
>   --internalurl http://controller:5000/v2.0 \
>   --adminurl http://controller:35357/v2.0 \
>   --region RegionOne \
>   identity
+--------------+----------------------------------+
| Field        | Value                            |
+--------------+----------------------------------+
| adminurl     | http://controller:35357/v2.0     |
| id           | e2a722a9856b44b0bb124142340f1711 |
| internalurl  | http://controller:5000/v2.0      |
| publicurl    | http://controller:5000/v2.0      |
| region       | RegionOne                        |
| service_id   | 95e2e4328c8546e5a8af5e705c1302b1 |
| service_name | keystone                         |
| service_type | identity                         |
+--------------+----------------------------------+

Yönetim operasyonu için admin ve demo projesi oluşturacağız. Devamında da bu projelere bir user ve role ekleyeceğiz.


root@controller:/home/tayfun# openstack project create --description "Admin Project" admin
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description | Admin Project                    |
| enabled     | True                             |
| id          | bb91fe7da65d4be0b9bcc6083eb57dae |
| name        | admin                            |
+-------------+----------------------------------+

Yukarıda oluşturmuş olduğumuz Admin project için bir user tanımlıyoruz.


root@controller:/home/tayfun# openstack user create --password-prompt admin
User Password:
Repeat User Password:
+----------+----------------------------------+
| Field    | Value                            |
+----------+----------------------------------+
| email    | None                             |
| enabled  | True                             |
| id       | 45588da11d6441fcbd8199df4cb47992 |
| name     | admin                            |
| username | admin                            |
+----------+----------------------------------+

Yukarıda oluşturmuş olduğumuz user için yeni bir role oluşturuyoruz.

root@controller:/home/tayfun# openstack role create admin
+-------+----------------------------------+
| Field | Value                            |
+-------+----------------------------------+
| id    | b5a70251e6e645dabdabea75e44ddeeb |
| name  | admin                            |
+-------+----------------------------------+

Yukarıda oluşturmuş olduğumuz proje ve user’i oluşturduğumuz role’e ekliyoruz.

root@controller:/home/tayfun# openstack role add --project admin --user admin admin
+-------+----------------------------------+
| Field | Value                            |
+-------+----------------------------------+
| id    | b5a70251e6e645dabdabea75e44ddeeb |
| name  | admin                            |
+-------+----------------------------------+

Yeni bir Proje oluşturuyoruz. Service Project olarak ismini belirtiyoruz.

root@controller:/home/tayfun# openstack project create --description "Service Project" service
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description | Service Project                  |
| enabled     | True                             |
| id          | 50884ff3fc8e4f798c64ed2f853eee71 |
| name        | service                          |
+-------------+----------------------------------+

Demo Project isimli yeni bir proje oluşturuyoruz.

root@controller:/home/tayfun# openstack project create --description "Demo Project" demo
+-------------+----------------------------------+
| Field       | Value                            |
+-------------+----------------------------------+
| description | Demo Project                     |
| enabled     | True                             |
| id          | a6165c5d99fa44ef9b0fffc8b8fdec6d |
| name        | demo                             |
+-------------+----------------------------------+

Demo Project’de kullanılmak üzere yeni bir user oluşturuyoruz.

root@controller:/home/tayfun# openstack user create --password-prompt demo
User Password:
Repeat User Password:
+----------+----------------------------------+
| Field    | Value                            |
+----------+----------------------------------+
| email    | None                             |
| enabled  | True                             |
| id       | 7fc8e61dc4a04e1aadb08a1d394b322a |
| name     | demo                             |
| username | demo                             |
+----------+----------------------------------+

Demo için yeni bir user oluşturuyoruz.

root@controller:/home/tayfun# openstack role create user
+-------+----------------------------------+
| Field | Value                            |
+-------+----------------------------------+
| id    | 8cc2609aec1a49d0a2047b5f787d3672 |
| name  | user                             |
+-------+----------------------------------+

Oluşurduğumuz demo user’ını role’e ekliyoruz.


root@controller:/home/tayfun# openstack role add --project demo --user demo user
+-------+----------------------------------+
| Field | Value                            |
+-------+----------------------------------+
| id    | 8cc2609aec1a49d0a2047b5f787d3672 |
| name  | user                             |
+-------+----------------------------------+

Yapılan işlemleri verify yani doğrulanması için aşağıdaki komut’ları çalıştırıyoruz.

root@controller:/home/tayfun# openstack --os-auth-url http://controller:35357 \
>   --os-project-name admin --os-username admin --os-auth-type password \
>   token issue
Password:
+------------+----------------------------------+
| Field      | Value                            |
+------------+----------------------------------+
| expires    | 2016-05-13T21:45:40Z             |
| id         | 0f35dee4ed8a402f96d2b791aa335336 |
| project_id | bb91fe7da65d4be0b9bcc6083eb57dae |
| user_id    | 45588da11d6441fcbd8199df4cb47992 |
+------------+----------------------------------+

root@controller:/home/tayfun#


root@controller:/home/tayfun# openstack --os-auth-url http://controller:35357 \
>   --os-project-name admin --os-username admin --os-auth-type password \
>   project list
Password:
+----------------------------------+---------+
| ID                               | Name    |
+----------------------------------+---------+
| 50884ff3fc8e4f798c64ed2f853eee71 | service |
| a6165c5d99fa44ef9b0fffc8b8fdec6d | demo    |
| bb91fe7da65d4be0b9bcc6083eb57dae | admin   |
+----------------------------------+---------+

root@controller:/home/tayfun# openstack --os-auth-url http://controller:35357 \
>   --os-project-name admin --os-username admin --os-auth-type password \
>   user list
Password:
+----------------------------------+-------+
| ID                               | Name  |
+----------------------------------+-------+
| 45588da11d6441fcbd8199df4cb47992 | admin |
| 7fc8e61dc4a04e1aadb08a1d394b322a | demo  |
+----------------------------------+-------+

root@controller:/home/tayfun# openstack --os-auth-url http://controller:35357 \
>   --os-project-name admin --os-username admin --os-auth-type password \
>   role list
Password:
+----------------------------------+-------+
| ID                               | Name  |
+----------------------------------+-------+
| 8cc2609aec1a49d0a2047b5f787d3672 | user  |
| b5a70251e6e645dabdabea75e44ddeeb | admin |
+----------------------------------+-------+

root@controller:/home/tayfun# openstack --os-auth-url http://controller:5000 \
>   --os-project-domain-id default --os-user-domain-id default \
>   --os-project-name demo --os-username demo --os-auth-type password \
>   token issue
Password:
+------------+----------------------------------+
| Field      | Value                            |
+------------+----------------------------------+
| expires    | 2016-05-13T23:26:00.965604Z      |
| id         | 77ef2e1136f240bc8c3287a3845f33bc |
| project_id | a6165c5d99fa44ef9b0fffc8b8fdec6d |
| user_id    | 7fc8e61dc4a04e1aadb08a1d394b322a |
+------------+----------------------------------+

demo ve admin kullanıcıları için script oluşturuyoruz. Environment üzerindeki testleri yaparken bize kolaylık sağlayacaktır.

Bunun için;

vi admin-openrc.sh 

Yukarıdaki dizine giriş yapıyoruz ve aşağıdaki verileri bu dosyanın içine giriyoruz.


export OS_PROJECT_DOMAIN_ID=default
export OS_USER_DOMAIN_ID=default
export OS_PROJECT_NAME=admin
export OS_TENANT_NAME=admin
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=ADMIN_PASS
export OS_AUTH_URL=http://controller:35357/v3
export OS_AUTH_TYPE=password

Aynı şekilde;

vi demo-openrc.sh 

Bölümüne giriş yapıyoruz ve aşağıdaki verileri içine yazıyoruz.


export OS_PROJECT_DOMAIN_ID=default
export OS_USER_DOMAIN_ID=default
export OS_PROJECT_NAME=demo
export OS_TENANT_NAME=demo
export OS_USERNAME=demo
export OS_PASSWORD=DEMO_PASS
export OS_AUTH_URL=http://controller:5000/v3

Script’i test etmek için admin-openrc.sh’i çalıştırıyoruz. Authtentication token’ı istemek için aşağıki komutu çalıştırıyoruz.


root@controller:/home/tayfun# openstack token issue
+------------+----------------------------------+
| Field      | Value                            |
+------------+----------------------------------+
| expires    | 2016-05-16T21:38:01.849310Z      |
| id         | f264fb4c0e134eb28b5ed44e4e1e1cdc |
| project_id | bb91fe7da65d4be0b9bcc6083eb57dae |
| user_id    | 45588da11d6441fcbd8199df4cb47992 |
+------------+----------------------------------+
root@controller:/home/tayfun#

Bir sonraki bölümde Image service’i oluşturacağız.

Umarım faydalı olmuştur.

İyi çalışmalar.

0 0 votes
Makaleyi Oylamayı Unutmayın !

Tayfun DEĞER

Bu yazı blog üzerinde Tayfun DEĞER tarafından paylaşılmıştır. 2009 yılında açılan blog kısa zaman içerisinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştur. Tayfun DEĞER danışmanlık ve eğitimler vermektedir. vExpert 2013-2019, VCP4/5/6, VCP5-DT, VCP-Cloud ve MCSE sertifikalarına sahiptir.Twitter 'dan @tayfundeger veya RSS ile sitedeki değişiklikleri takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
OğuzHan Kırcılı
OğuzHan Kırcılı

hocam eski bi konu ama cevap verirseniz sevinirim
ERROR: cliff.app Unable to establish connection to http://controller:35357/v2.0/tenants
hatası alıyorum acaba ne yapabilirim 🙂

Başa dön tuşu
1
0
Görüşlerini belirtmek ister misin?x