VMwareVMware ESXiVMware vCenter

PowerCli ile Cluster Utilization

Merhaba,

PowerCli ile Cluster Utilization isimli bu makalemde sizlere vCenter Server üzerinde bulunan cluster’ınızın kullanım oranını hesaplattırabileceğinzi bir script paylaşacağım. Daha önce kapasite raporu ve snapshot raporu ile ilgili bazı script’ler paylaşmıştım. Bu yazılarıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

PowerCli ile Snapshot Raporu

PowerCli ile Kapasite Raporu

PowerCli ile Cluster Utilization
PowerCli ile Cluster Utilization

Aşağıdaki script’i çalıştırdığınızda isterseniz SMTP alanlarını doldurarak kendinize mail olarak gelmesini sağlayabilirsiniz.


@"
===============================================================================
Title: Cluster-Utilization.ps1
Description: List cluster report on all VMware ESX/ESXi servers as well as VM's managed by Virtual Center.
Requirements: Windows Powershell and the VI Toolkit
Usage: .\Cluster-Utilization.ps1
Author: Tayfun Deger
===============================================================================
"@

Get-Module -Name VMware* -ListAvailable | Import-Module
Add-PSSnapin VMware.VimAutomation.Core -ErrorAction SilentlyContinue

Connect-VIServer vCenter-IP -User vCenter-Username -Password vCenter-Şifre

$report = @()
$clusterName = "*"
$report = foreach($cluster in Get-Cluster -Name $clusterName){
$esx = $cluster | Get-VMHost
$ds = Get-Datastore -VMHost $esx | where {$_.Type -eq "VMFS" -and $_.Extensiondata.Summary.MultipleHostAccess}
$rp = Get-View $cluster.ExtensionData.ResourcePool
New-Object PSObject -Property @{
VCname = $cluster.Uid.Split(':@')[1]
DCname = (Get-Datacenter -Cluster $cluster).Name
Clustername = $cluster.Name
"Number of hosts" = $esx.Count
"Total Processors" = ($esx | measure -InputObject {$_.Extensiondata.Summary.Hardware.NumCpuPkgs} -Sum).Sum
"Total Cores" = ($esx | measure -InputObject {$_.Extensiondata.Summary.Hardware.NumCpuCores} -Sum).Sum
"Current CPU Failover Capacity" = $cluster.Extensiondata.Summary.AdmissionControlInfo.CurrentCpuFailoverResourcesPercent
"Current Memory Failover Capacity" = $cluster.Extensiondata.Summary.AdmissionControlInfo.CurrentMemoryFailoverResourcesPercent
"Configured Failover Capacity" = $cluster.Extensiondata.ConfigurationEx.DasConfig.FailoverLevel
"Migration Automation Level" = $cluster.Extensiondata.ConfigurationEx.DrsConfig.DefaultVmBehavior
"DRS Recommendations" = &{$result = $cluster.Extensiondata.Recommendation | %{$_.Reason};if($result){[string]::Join(',',$result)}}
"DRS Faults" = &{$result = $cluster.Extensiondata.drsFault | %{$_.Reason};if($result){[string]::Join(',',$result)}}
"Migration Threshold" = $cluster.Extensiondata.ConfigurationEx.DrsConfig.VmotionRate
"target hosts load standard deviation" = "NA"
"Current host load standard deviation" = "NA"
"Total Physical Memory (MB)" = ($esx | Measure-Object -Property MemoryTotalMB -Sum).Sum
"Configured Memory MB" = ($esx | Measure-Object -Property MemoryUsageMB -Sum).Sum
"Available Memroy (MB)" = ($esx | Measure-Object -InputObject {$_.MemoryTotalMB - $_.MemoryUsageMB} -Sum).Sum
"Total CPU (Mhz)" = ($esx | Measure-Object -Property CpuTotalMhz -Sum).Sum
"Configured CPU (Mhz)" = ($esx | Measure-Object -Property CpuUsageMhz -Sum).Sum
"Available CPU (Mhz)" = ($esx | Measure-Object -InputObject {$_.CpuTotalMhz - $_.CpuUsageMhz} -Sum).Sum
"Total Disk Space (MB)" = ($ds | where {$_.Type -eq "VMFS"} | Measure-Object -Property CapacityMB -Sum).Sum
"Configured Disk Space (MB)" = ($ds | Measure-Object -InputObject {$_.CapacityMB - $_.FreeSpaceMB} -Sum).Sum
"Available Disk Space (MB)" = ($ds | Measure-Object -Property FreeSpaceMB -Sum).Sum
"CPU Total Capacity" = $rp.Runtime.Cpu.MaxUsage
"CPU Reserved Capacity" = $rp.Runtime.Cpu.ReservationUsed
"CPU Available Capacity" = $rp.Runtime.Cpu.MaxUsage - $rp.Runtime.Cpu.ReservationUsed
"Memory Total Capacity" = $rp.Runtime.Memory.MaxUsage
"Memory Reserved Capacity" = $rp.Runtime.Memory.ReservationUsed
"Memory Available Capacity" = $rp.Runtime.Memory.MaxUsage - $rp.Runtime.Memory.ReservationUsed
}
}

$report | Export-Csv "C:\Cluster-Report.csv" -NoTypeInformation -UseCulture

###########Define Variables########

$fromaddress = "[email protected]"
$toaddress = "[email protected], [email protected]"
# $bccaddress = "[email protected]"
$CCaddress = "[email protected]"
$Subject = "Cluster Utilizasyon Raporu"
$body = "Cluster utilizasyon raporuna ekteki dosyadan ulasabilirsiniz..."
$attachment = "C:\Cluster-Report.csv"
$smtpserver = "SMTP-IP-Adresi"

####################################

$message = new-object System.Net.Mail.MailMessage
$message.From = $fromaddress
$message.To.Add($toaddress)
$message.CC.Add($CCaddress)
# $message.Bcc.Add($bccaddress)
$message.IsBodyHtml = $True
$message.Subject = $Subject
$attach = new-object Net.Mail.Attachment($attachment)
$message.Attachments.Add($attach)
$message.body = $body
$smtp = new-object Net.Mail.SmtpClient($smtpserver)
$smtp.Send($message)

Disconnect-VIServer vCenter-IP -Confirm:$false

Umarım faydalı olmuştur.

İyi çalışmalar.

5 1 vote
Makaleyi Oylamayı Unutmayın !

Tayfun DEĞER

Bu yazı blog üzerinde Tayfun DEĞER tarafından paylaşılmıştır. 2009 yılında açılan blog kısa zaman içerisinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştur. Tayfun DEĞER danışmanlık ve eğitimler vermektedir. vExpert 2013-2019, VCP4/5/6, VCP5-DT, VCP-Cloud ve MCSE sertifikalarına sahiptir.Twitter 'dan @tayfundeger veya RSS ile sitedeki değişiklikleri takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
0
Görüşlerini belirtmek ister misin?x