PowerCli ile Günlük VM Performans Raporu

Abone Ol İçerikleri Kaçırma
tarafından 29 Şubat 2020 tarihinde VMware, VMware ESXi, VMware vCenter kategorisine yazıldı.

Merhaba,

PowerCli ile Günlük VM Performans Raporu isimli bu yazımda VMware vCenter Server üzerinde bulunan virtual machine’lerin günlük CPU, Memory, Disk ve Network kullanım oranlarını çekebilirsiniz.

Aşağıda belirteceğim script sayesinde günlük kulanım oranlarını çekebilir ve bunları mail ile gönderebilirsiniz. Hatta isterseniz, Windows task scheduler üzerinde tanımlama yapıp günlük düzenli olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz.

PowerCli ile Günlük VM Performans Raporu

PowerCli ile Günlük VM Performans Raporu

Bu script ile aşağıdaki verilerin günlük ortalamasını alabilirsiniz.

  • CPU
  • Memory
  • Network
  • Disk
  • Toplam disk
  • Free space

Script’i aşağıda görebilirsiniz, kendinize göre düzenlemeniz gerekmektedir.


## VM Configuration Report ##
## Composed by Tayfun Değer##
## mailto:tayfundeger@gmail.com
## https://www.tayfundeger.com ##
##########################################################################
# Style of the Report in Css
$Css=”<style>
body {
font-family: Verdana, sans-serif;
font-size: 14px;
color: #666666;
background: #FEFEFE;
}
#title{
color:#FF0000;
font-size: 30px;
font-weight: bold;
padding-top:25px;
margin-left:35px;
height: 50px;
}
#subtitle{
font-size: 11px;
margin-left:35px;
}
#main {
position:relative;
padding-top:10px;
padding-left:10px;
padding-bottom:10px;
padding-right:10px;
}
#box1{
position:absolute;
background: #F8F8F8;
border: 1px solid #DCDCDC;
margin-left:10px;
padding-top:10px;
padding-left:10px;
padding-bottom:10px;
padding-right:10px;
}
#boxheader{
font-family: Arial, sans-serif;
padding: 5px 20px;
position: relative;
z-index: 20;
display: block;
height: 30px;
color: #777;
text-shadow: 1px 1px 1px rgba(255,255,255,0.8);
line-height: 33px;
font-size: 19px;
background: #fff;
background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff 1%, #eaeaea 100%);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(1%,#ffffff), color-stop(100%,#eaeaea));
background: -webkit-linear-gradient(top, #ffffff 1%,#eaeaea 100%);
background: -o-linear-gradient(top, #ffffff 1%,#eaeaea 100%);
background: -ms-linear-gradient(top, #ffffff 1%,#eaeaea 100%);
background: linear-gradient(top, #ffffff 1%,#eaeaea 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr=’#ffffff’, endColorstr=’#eaeaea’,GradientType=0 );
box-shadow:
0px 0px 0px 1px rgba(155,155,155,0.3),
1px 0px 0px 0px rgba(255,255,255,0.9) inset,
0px 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);
}

table{
width:100%;
border-collapse:collapse;
}
table td, table th {
border:1px solid #FA5858;
padding:3px 7px 2px 7px;
}
table th {
text-align:left;
padding-top:5px;
padding-bottom:4px;
background-color:#FA5858;
color:#fff;
}
table tr.alt td {
color:#000;
background-color:#F5A9A9;
}
</style>”
# End the Style.
######################################## HTML Markup for SYM#############################
$PageBoxOpener=”<div id=’box1’>”
$ReportVMs=”<div id=’boxheader’>Günlük Sanal Sunucuları Performans Raporu</div>”
$Report=”<table><tr><th>VM Name</th><th>PowerState</th><th>vHardware</th><th>vCPU Count</th><th>vMTools version</th><th>vCPU </th><th>vMemory (MB)</th><th>Provisioned Disk Size(GB)</th><th>Used Disk Size (GB)</th><th>Guest OS</th><th>IP Address</th></tr>”
$BoxContentOpener=”<div id=’boxcontent’>”
$PageBoxCloser=”</div>”
$br=”<br>”
$ReportGetVmCluster=”<div id=’boxheader’></div>”
######################### End HTML Markup ##############################################
###### Import Required Modules & Connect vCenter Server with Credentials #
Get-Module -Name VMware* -ListAvailable | Import-Module
Import-Module VMware.VimAutomation.Core
Add-PSSnapin VMware.VimAutomation.Core -ErrorAction SilentlyContinue
Connect-VIServer VCENTER-IP-ADRESI -User VCENTER-USERNAME -Password VCENTER-PASS
##### Ana kod #######
get-vm | select Name, PowerState,
@{l="Total Cpu Amount";e={$_.numcpu}},
@{N="CPU Daily Average (%)"; E={[Math]::Round((($_ | Get-Stat -Stat cpu.usage.average -Start (get-date).AddDays(-1) -Finish (get-date).AddDays(0) | Measure-Object Value -Average).Average),2)}},
@{N="CPU Daily Peak (%)"; E={[Math]::Round((($_ | Get-Stat -Stat cpu.usage.average -Start (get-date).AddDays(-1) -Finish (get-date).AddDays(0) | Measure-Object Value -Maximum).Maximum),2)}},
@{l="Total Memory Amount (GB)";e={$_.MemoryGB}},
@{N="Memory Daily Average(%)"; E={[Math]::Round((($_ | Get-Stat -Stat mem.usage.average -Start (get-date).AddDays(-1) -Finish (get-date).AddDays(0) | Measure-Object Value -Average).Average),2)}},
@{N="Memory Daily Peak(%)"; E={[Math]::Round((($_ | Get-Stat -Stat mem.usage.average -Start (get-date).AddDays(-1) -Finish (get-date).AddDays(0) | Measure-Object Value -Maximum).Maximum),2)}},
@{N="Network Daily Average(Kbps)"; E={[Math]::Round((($_ | Get-Stat -Stat net.usage.average -Start (get-date).AddDays(-1) -Finish (get-date).AddDays(0) | Measure-Object Value -Average).Average),2)}},
@{N="Network Daily Peak(Kbps)"; E={[Math]::Round((($_ | Get-Stat -Stat net.usage.average -Start (get-date).AddDays(-1) -Finish (get-date).AddDays(0) | Measure-Object Value -Maximum).Maximum),2)}},
@{N="Disk Daily Average(KBps)"; E={[Math]::Round((($_ | Get-Stat -Stat disk.usage.average -Start (get-date).AddDays(-1) -Finish (get-date).AddDays(0) | Measure-Object Value -Average).Average),2)}},
@{N="Disk Daily Peak(KBps)"; E={[Math]::Round((($_ | Get-Stat -Stat disk.usage.average -Start (get-date).AddDays(-1) -Finish (get-date).AddDays(0) | Measure-Object Value -Maximum).Maximum),2)}},
@{n="TotalHDSizeGB"; e={(Get-HardDisk -VM $_ | Measure-Object -Sum CapacityGB).Sum}},
@{N='Disk Partititons';E={((get-vm $_).extensiondata.Guest.Disk | Sort DiskPath | %{" $($_.DiskPath) $([math]::Round($_.Capacity /1024MB)) GB"}) -join ','}} | Sort-Object Name -Descending | ConvertTo-HTML -Title “Gunluk VM Performans Raporu” -Head “<div id=’title’>Virtualization Management- Daily Virtual Machine Performance Report</div>$br<div id=’subtitle’>Report Date $(Get-Date)</div>” -Body ” $Css $PageBoxOpener $ReportClusterStats $BoxContentOpener</table> $br $ReportGetVmCluster $BoxContentOpener $GetVmCluster $PageBoxCloser” | Out-File c:\daily-Virtualization_Management-Virtual_Machine_Performance_Report.html
##### Ana kod sonu #####
########### Mailing Variables ######## ################################
$fromaddress = "vcenter@tayfundeger.com"
$toaddress = "to@tayfundeger.com"
# $CCaddress = ""
$Subject = "Daily Virtualization Management - Daily Virtual Machine Performance Report"
$attachment = "c:\Daily-Virtualization_Management-Virtual_Machine_Performance_Report.html"
$smtpserver = "SMTP-IP-ADRESI"
############ Send E-mail ############################################
$message = new-object System.Net.Mail.MailMessage
$message.From = $fromaddress
$message.To.Add($toaddress)
# $message.CC.Add($CCaddress)
$message.IsBodyHtml = $True
$message.Subject = $Subject
$attach = new-object Net.Mail.Attachment($attachment)
$message.Attachments.Add($attach)
$message.body = $body
$smtp = new-object Net.Mail.SmtpClient($smtpserver)
$smtp.Send($message)
######### Disconnect vCenter & Finish script ##########################
Disconnect-VIServer localhost -Confirm:$False

exit

Umarım faydalı olmuştur.

İyi çalışmalar.

0 0 votes
Makaleyi Oylamayı Unutmayın !

Bu yazı blog üzerinde Tayfun DEĞER tarafından paylaşılmıştır. 2009 yılında açılan blog kısa zaman içerisinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştur. Tayfun DEĞER danışmanlık ve eğitimler vermektedir. vExpert 2013-2019, VCP4/5/6, VCP5-DT, VCP-Cloud ve MCSE sertifikalarına sahiptir.Twitter 'dan @tayfundeger veya RSS ile sitedeki değişiklikleri takip edebilirsiniz.

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments