Exchange Server Mailbox Boyutlarını Toplu Halde Görmek

tarafından 25 Temmuz 2011 tarihinde Digerleri kategorisine yazıldı.
    Exchange Management Shelli açın ve aşağıdaki script kodu yapıştırın.

Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -Descending | ft DisplayName,@{label=”TotalItemSize(KB)”;expression={$_.TotalItemSize.Value.ToKB()}},ItemCount

Faydalı olması dileğiyle.

email

Bu yazı blog üzerinde Tayfun DEĞER tarafından paylaşılmıştır. 2009 yılında açılan blog kısa zaman içerisinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştur. Tayfun DEĞER danışmanlık ve eğitimler vermektedir. vExpert 2013-2019, VCP4/5/6, VCP5-DT, VCP-Cloud ve MCSE sertifikalarına sahiptir.Twitter 'dan @tayfundeger veya RSS ile sitedeki değişiklikleri takip edebilirsiniz.